Felicia Rådgivning | Felicia Rådgivning AB
15352
page,page-id-15352,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Felicia Rådgivning AB

Peter Dickson

Jag är civilingenjör från KTH med många års erfarenhet som systemutvecklare, teknisk pro­jekt­­ledare, IT-arkitekt och utredare. Under sena­re år har jag främst fokuserat på strategisk rådgivning, EA och verk­sam­hetsnära uppdrag. Anställningar:

  • 1981-83: Telub
  • 1983-88: ProgramMakarna
  • 1988-91: Domino Data/egen regi
  • 1991-92: Paralog
  • 1992-2007: Know IT
  • 2007-12: Visab Consulting
  • 2012- pågående: Felicia rådgivning (eget bolag)

Jag har även lång erfarenhet av styrelsearbete (bland annat i börs­noterat bolag och som ord­föran­de i värde­pappers­förvaltande stiftelser) samt arbete i led­ningsgrupper.

Under åren har jag ägnat mig mycket åt skrivande, och bidrog bl.a. med tre kapitel om strategi och EA i ”Boken om IT-arkitektur” i IASA:s regi.

Privat lever jag i ett för­hållande och har två vuxna barn. Mina fritidsintressen är musik, littera­tur, att um­gås med vänner och min sommarstuga i Uppland.

I stol, IMG_3945 - beskuren
3788_skrivbord_72

Bolaget

Felicia rådgivning är sedan 2012 basen för Peter Dicksons verksamhet som oberoende råd­givare och högt kvalificerad arkitekt inom IT och EA.

Namnet Felicia kommer av det latinska ordet ”felicitas”, som betyder lycka eller framgång, och är även namnet på en romersk gudinna.

Bolagets tidigare verksamhet runt finansiella verktyg fortgår i annan regi.

Styrelse

Styrelsen består av:

Peter Dickson, VD
Jerker Bergström, konsult på Chiare med inriktning mot förändringsledning
Tom Dickson, KAM och affärsutvecklare på Kivra

Samarbetspartners

Min huvudsakliga externa säljkanal är NOX Consulting.

Jag är verksam inom NEA, Nätverket för Enterprisearkitektur i Sverige.