Felicia Rådgivning | Att anlita mig
10432
page,page-id-10432,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Att anlita mig

Allmänt

Min centrala förmåga är att använda IT för att stödja organisationens verksamhet i tider av om­ställning. Det kräver djup tek­nisk kompetens parat med förståelse för affärsmässiga, or­ga­­nisatoriska och finansiella frågor.

Uppdragen innebär att jag verkar självständigt, ofta genom att formellt eller informellt leda andra. Viktigt är att verka inom de ramar, metoder och arbetsformer som finns på plats – och komplettera med metodkunskap när det behövs.

Uppdragen kan ha olika längd men omfattar sällan heltid.

3793_bokhylla-2M
portfolio

Referensuppdrag

Följande är exempel på uppdrag jag har utfört för olika kunder under de senaste dryga tio åren:

 • Programarkitekt i Folksams mycket ambitiösa CRM-satsning
 • Framtagande av informationsstrategi för FMV
 • Rådgivare och strategiskt stöd till IT-chefen på PRI Pensionsgaranti
 • Områdesarkitekt på Folksam
 • Projektarkitekt på FOREX Bank
 • Tekniskt ansvarig för IT-lösningarna vid sammanslagning av bolag vid flera olika tillfällen
 • Ansvar för lösningen då en webbtjänst för kunders andelsadministration skapades
 • Tekniskt ansvarig då PRI Pensionstjänst utvecklade eget IT-stöd för den centrala verksamheten
 • Granskning och utvärdering av affärsgrens systemstöd på Folksam
 • Deltog i gruppen som tog fram ”Boken om IT-arkitektur” i IASA:s regi
 • Ansvarig för eller deltagande i ett större antal upphandlingar av IT-lösningar för olika kunder

Specialitet

I mitt arbete är det fundamentalt att ha tillräckligt djup teknisk förståelse för att se vad olika tekniska väg­val har för kon­sekvenser i verk­sam­heten, både nu och i framtiden. Lika viktigt är det att ingående förstå verksamhetens funk­tion, prioriteringar och strategi, så att rätt lös­ning rekom­men­de­ras.

Med många år som utvecklare och arkitekt som bakgrund brukar jag vara bra på att manöv­rera runt teknikens alla blindskär.

Vi­dare är det cent­ralt att klara av att kom­mu­nicera konsekvenserna av olika alterna­ti­va vä­gar i ekonomiska och verksam­hets­mäs­si­ga ter­mer, muntligt och skriftligt. På så vis kan tyd­­liga och väl genomlysta beslut fattas av besluts­fat­tare som saknar teknisk spe­cial­kunskap.

penna
Business Office

Vad kunderna säger

Svar på frågan vad konsulten kan förbättra vid en konsultutvärdering:

”Inget”

Kommentar från kund 1:

”När jag lägger en uppgift på dig vet jag att jag får en snabb leverans.”

Kommentar från kund 2:

”Om du inte hör så mycket av mig är det för att jag litar till 100 % på dig.”

Verksamhetskunskap

Jag har haft uppdrag inom vitt skilda typer av verksamhet, från kraftindustrin och telekom till dag­lig­varu­handeln; på allt från småföretag till storföretag och offentlig verksamhet. Sedan 2005 har jag nästan uteslutande arbetat inom bank- och försäkringsbranschen.

Under de senaste tio åren har jag arbetat med en stor mängd olika verksamheter, såsom försäkringssystem, värdepappers­handel, CRM, digitala affärer, redovisning, betalningar, Sol­vens II, riskhantering och stiftelseadministration.

mote2