Felicia Rådgivning |
14869
home,page,page-id-14869,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Förbättra er verksamhet genom IT

Jag stödjer er i den stora omställning som pågår mot digitalt baserade affärer, som ställer helt nya krav på affärsmodeller, organisation och tekniskt stöd.

Management

Rådgivnings- och utredningstjänster runt strategi, planering och styrning av digitaliserat affärsstöd.

LÄS MER »

IT-arkitektur

Tekniska experttjänster runt realisering av IT-baserade förändringssatsningar, t.ex. tekniskt ansvarig i projekt.

LÄS MER »

Peter Dickson

I grunden är jag civilingenjör från KTH och har mångårig erfarenhet som systemutvecklare, teknisk pro­jekt­­ledare, arkitekt och utredare. Under sena­re år har jag fokuserat på strategisk rådgivning, EA (Enterprise Architecture) och verk­sam­hetsnära uppdrag.

Uppdragen sträcker sig över ett brett fält men centralt är alltid förmågan att arbeta tillsammans med andra för att åstadkomma varaktig nytta för kunderna.

Jag har tagit djupt intryck av de senaste decenniets agila revolution – och inte bara när det gäller systemutveckling. Traditionellt har arbetet med IT präglats av en övertro på planering, doku­men­tation och detaljerade metoder. Det agila synsättet flyttar fokus från kontroll mot nytta och re­sul­tat. I stället för att försöka planera en mer eller mindre kaotisk situation arbetar man med kon­ti­nuer­lig an­pass­ning till en föränderlig värld och gjorda erfarenheter.

4066_portratt SV_72

Varför anlita mig?

  • Levererar med hög kvalitet i tid
  • Översätter komplicerade tekniska dilemman till verksamhetseffekter
  • Skriver tydliga och lättfattliga rapporter
  • Pålitlig i stressiga och kaotiska situationer
  • Mycket lång och bred erfarenhet